Ledergruppen

Direktør - Roar Arntzen

Direktør - Roar Arntzen

roar.arntzen@trondheim.kommune.no

930 58 500

Salg og markedssjef - Laila Iren Solheim

Salg og markedssjef - Laila Iren Solheim

laila-iren.solheim@trondheim.kommune.no

982 94 469

Økonomi og administrasjonssjef - Morten Myhre

Økonomi og administrasjonssjef - Morten Myhre

morten.myhre@trondheim.kommune.no

916 72 452

Drift og kontrollsjef - Steinar Myhr

Drift og kontrollsjef - Steinar Myhr

steinar.myhr@trondheim.kommune.no

952 63 600

Plansjef - Mads Leonhardsen

Plansjef - Mads Leonhardsen

mads.leonhardsen@trondheim.kommune.no

952 63 502