Trondheim Parkering KF har en bevisst kvalitets- og miljøpolitikk. Vi har etablert kvalitets- og miljøstyringssystem som tilfredsstiller sertifisering i henhold til Kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For oss betyr Miljøfyrtårn at vi tar miljøansvar i praksis, for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.


Vi har vært et Miljøfyrtårn siden 2010 og vi utfordrer våre samarbeidspartnere til å bli et Miljøfyrtårn. Les mer om Miljøfyrtårn

Kvalitetsstyring

ISO 9001:2008 er en internasjonal sertifisering for Systemer for kvalitetsstyring. Siden vi første gang ble sertifisert i 2013 har vi hatt fokus på å jobbe smart og økt kundetilfredshet.

For at vi skal oppfylle de krav vi møter fra kunder, interesseparter og medarbeidere forplikter ledelsen seg til å sikre kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet gjennom:

  • å gjøre det enkelt for kunden og effektivt for oss
  • videreutvikling basert på kundenes behov
  • økt arbeidsglede og kompetanse

Sertifikat Miljøfyrtårn