Rehabilitering av Leuthenhaven P-hus

Leuthenhaven P-hus er under rehabilitering.

Dette innebærer at 1/4 del av huset sperres av i gangen. Dette medfører at det i oppussingsperioden ut 2021 vil være mindre kapasitet i huset. I tillegg vil det forekomme en del støy og støv i den etasjen som pusses opp. Arbeider starter i nedre plan.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat