Publisert: 01. April 2020

Viktig info om feiing av gatene

I perioden 16. april til 17. juni 2020 gjennomføres den årlige vårfeien i Trondheim. Trondheim parkering skilter ut parkering forbudt i de berørte områdene i og nær sentrum, minimum 24 timer før Trondheim bydrift utfører feiingen. Det er viktig at beboere og huseiere holder gatene fri for parkerte kjøretøy i periodene.

Endringer kan forekomme.

Feieperiode Gatenavn Merknad / parsell.
Fra dato Kl. Til dato Kl.
16.04.2020 07:00 16.04.2020 20:00 TORDENSKIOLDS GATE Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
16.04.2020 07:00 16.04.2020 20:00 ST OLAVS GATE Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
16.04.2020 07:00 16.04.2020 20:00 DRONNINGENS GATE St. Olavs gate - Tordenskjolds gate
16.04.2020 07:00 16.04.2020 20:00 LILLEPLASSVEITA St. Olavs gate - Drillveita
16.04.2020 07:00 16.04.2020 20:00 SANDGATA St. Olavs gate - Asylveita
17.04.2020 07:00 17.04.2020 20.00 WILHELM STORMS GATE Hele strekningen
17.04.2020 07:00 17.04.2020 20.00 HELMER LUNDGREENS GATE Hele strekningen.
17.04.2020 07:00 17.04.2020 20.00 SVERRES GATE Arkitekt Christies gate - Schirmers gate
17.04.2020 07:00 17.04.2020 20.00 SVERRES GATE Erling Skakkes gate - Bispegata
17.04.2020 07:00 17.04.2020 20:00 FROSTAKAIA Boligsone 14
20.04.2020 07:00 20.04.2020 20.00 BISPEGATA Sverres gate - Kalvskinnsgata
20.04.2020 07:00 20.04.2020 20.00 ELVEGATA Erling Skakkes gate - Bispegata
20.04.2020 07:00 20.04.2020 20.00 VOLLGATA Erling Skakkes gate - Kongens gate
20.04.2020 07:00 20.04.2020 20:00 KONGENS GATE Smedbakken - vestover til bussholdeplass
21.04.2020 07:00 21.04.2020 20.00 ERLING SKAKKES GATE Kalvskinnsgata-Vollgata.
21.04.2020 07:00 21.04.2020 21.00 CISSI KLEINS GATE Hele strekningen.
21.04.2020 07:00 21.04.2020 21.00 ERLING SKAKKES GATE Smedbakken-Kalvskinnsgata.
21.04.2020 07:00 21.04.2020 21.00 HANS HAGERUPS GATE Smedbakken-Kalvskinnsgata.
21.04.2020 07:00 21.04.2020 20.00 KALVSKINNSGATA Elvegata- ned mot Kongens gate.
22.04.2020 07:00 22.04.2020 20:00 HOSPITALSLØKKAN Hospitalsgata - Vollgata, samt p-plass vest for Lillegata
22.04.2020 07:00 22.04.2020 20:00 LILLEGATA Hele gata
22.04.2020 07:00 22.04.2020 20:00 BATTERIGATA Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
22.04.2020 07:00 22.04.2020 20:00 BATTERIVEITA Hele strekningen, Sandgata - Hospitalsløkkan.
22.04.2020 07:00 22.04.2020 20:00 SANDGATA Batteriveita - Lillegata
22.04.2020 23:00 23.04.2020 06:00 PRINSESSE KRISTINAS GATE Olav Kyrres gate - Harald Hardrådes gate
22.04.2020 23:00 23.04.2020 06:00 HARALD HARDRÅDES GATE Olav Kyrres gate - Einar Tambarskjelves gate
23.04.2020 07:00 23.04.2020 20:00 DRONNINGENS GATE Tordenskjolds gate - Hospitalsgata
23.04.2020 07:00 23.04.2020 20:00 HOSPITALSGATA Hele strekningen, Sandgata - Kongens gate
23.04.2020 07:00 23.04.2020 20:00 SANDGATA St. Olavs gate - Batteriveita
23.04.2020 23:00 24.04.2020 06:00 EDVARD GRIEGS GATE Eirik Jarls gate - Einar Tambarskjelves gate
23.04.2020 23:00 24.04.2020 06:00 ERLING SKJALGSONS GATE Harald Hardrådes gate - Edvard Griegs gate
23.04.2020 23:00 24.04.2020 06:00 MAURITZ HANSENS GATE Eirik Jarls gate - Olav Kyrres gate
24.04.2020 07:00 24.04.2020 20.00 MAURITZ HANSENS GATE Olav Kyrres gate - Eirik Jarls gate
24.04.2020 07:00 24.04.2020 24.00 BERGLJOTS GATE Hele strekningen.
24.04.2020 07:00 24.04.2020 20.00 HÅKON JARLS GATE Hele strekningen.
24.04.2020 07:00 24.04.2020 20.00 EIRIK JARLS GATE Røde Kors - Mauritz Hansens gate
24.04.2020 07:00 24.04.2020 24.00 KLOSTERGATA Håkon Jarls gate - Bergljots gate
24.04.2020 07:00 24.04.2020 20.00 GLØSHAUGVEIEN Klæbuveien - Geelmuydens gate
24.04.2020 07:00 24.04.2020 20.00 KLÆBUVEIEN Forbi " Hestehagen " - Gløshaugveien
27.04.2020 07:00 27.04.2020 20.00 LEUTHENHAVEN Hele p-plassen med MC-plasser
27.04.2020 07:00 27.04.2020 20:00 REPSLAGERVEITA Hele
27.04.2020 07:00 27.04.2020 20:00 KLÆBUVEIEN Fra " Hestehagen " - Schøyens gate
27.04.2020 07:00 27.04.2020 20:00 EINAR TAMBARSKJELVES GATE Elgeseter gate - Harald Hardrådes gate
27.04.2020 07:00 27.04.2020 20:00 VANGSLUNDS GATE Udbyes gate - Elgeseter gate
27.04.2020 07:00 27.04.2020 20:00 UDBYES GATE Olav Kyrres gate - Einar Tambarskjelvets gate
28.04.2020 07:00 28.04.2020 20:00 BAKKEGATA Ø.Møllenberg gt - N. Møllenberg gate
28.04.2020 07:00 28.04.2020 20:00 BÅHUS GATE Nonnegata - Festningsgata
28.04.2020 07:00 28.04.2020 20:00 FESTNINGSGATA St. Ingeniør Dahls gate - Nedre Møllenberg gate
28.04.2020 07:00 28.04.2020 20:00 HALDENS GATE Nonnegata - Festningsgata
28.04.2020 07:00 28.04.2020 20:00 ØVRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Bakkegata
29.04.2020 07:00 29.04.2020 20:00 NEDRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Nordre Berggate
29.04.2020 07:00 29.04.2020 20:00 NORDRE BERGGATE Nedre Møllenberg gate - Kirkegata
29.04.2020 07:00 29.04.2020 20:00 BAKKEGATA Nedre Møllenberg - Innherredsveien ( Bakke gat 1 )
29.04.2020 07:00 29.04.2020 20:00 KIRKEGATA Nordre Berggate - Nonnegata
30.04.2020 07:00 30.04.2020 20:00 HØGSKOLEVEIEN Avgiftsplassene fra krysset Vollabakken/ Klæbuveien
30.04.2020 07:00 30.04.2020 20:00 KLÆBUVEIEN Høgskoleveien - Bom ved " gamle Drosjenes "
30.04.2020 07:00 30.04.2020 20:00 SNORRES GATE Hele strekningen.
30.04.2020 07:00 30.04.2020 20:00 ARKITEKT CHRISTIES GATE Prinsens gate - Sverres gate
30.04.2020 07:00 30.04.2020 20:00 P-PLASS V/SPEKTRUM Hele plassen.
04.05.2020 07:00 04.05.2020 20:00 SVERRES GATE Bispegata - Arkitekt Christies gate.
04.05.2020 07:00 04.05.2020 20:00 SCHIRMERS GATE Hele gaten.
04.05.2020 07:00 04.05.2020 20:00 GUNNERUS GATE Hele gata + Suhms gate
04.05.2020 07:00 04.05.2020 20:00 ARKITEKT CHRISTIES GATE Prinsens gate - Sverres gate
04.05.2020 07:00 04.05.2020 20:00 KINOEN P PLASS Hele p-plassen ved Prinsen kino.
05.05.2020 07:00 05.05.2020 20:00 MAGNUS DEN GODES GATE Udbyes gate - Elgeseter gate
05.05.2020 07:00 05.05.2020 20:00 ABELS GATE Elgeseter gate - Harald Hardrådes gate
05.05.2020 07:00 05.05.2020 20:00 HARALD HARDRÅDES GATE Magnus den Godes gate - Abels gate
05.05.2020 07:00 05.05.2020 20:00 RAGNHILDS GATE Jørunds gate - Mauritz Hansens gate
05.05.2020 07:00 05.05.2020 20:00 SCHWACHS GATE Hele strekningen
06.05.2020 07:00 06.05.2020 20:00 STADSING DAHLS GATE Fra " Stadsingeniør Dahls gate " til Tautragata.
06.05.2020 07:00 06.05.2020 20:00 HALDENS GATE Nonnegata - Rosenborg gate
06.05.2020 07:00 06.05.2020 20:00 BÅHUS GATE Rosenborg gate - Nonnegata
06.05.2020 07:00 06.05.2020 20:00 ROSENBORG GATE Weidemanns vei - St. Ingeniør Dahls gate.
06.05.2020 07:00 06.05.2020 20:00 GYLDENLØVES GATE Weidemanns vei - St. Ingeniør Dahls gate.
07.05.2020 07:00 07.05.2020 20:00 WEIDEMANNS VEI Rosenborg gate - Nonnegata
07.05.2020 07:00 07.05.2020 20:00 ØVRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Gyldenløves gate
07.05.2020 07:00 07.05.2020 20:00 ROSENBORG GATE Weidemannsveien - Nedre Møllenberg gate
07.05.2020 07:00 07.05.2020 20:00 GYLDENLØVES GATE Weidemannsveien - Nedre Møllenberg gate
07.05.2020 07:00 07.05.2020 20:00 NEDRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Rosenborg gate
08.05.2020 07:00 08.05.2020 15:00 SKANSEGATA General Buddes gate - Brubakken
08.05.2020 07:00 08.05.2020 15:00 NEDRE MØLLENBERG GATE Nordre Berg gate- Skansegata
08.05.2020 07:00 08.05.2020 15:00 ASYLBAKKEN Hele
08.05.2020 07:00 08.05.2020 15:00 NEDRE BAKKLANDET Rundkjøring - Bom ved nr 27
08.05.2020 07:00 08.05.2020 15:00 NYGATA Nedre Bakklandet - Nedre Bakklandet
11.05.2020 07:00 11.05.2020 20:00 KJØPMANNSGATA Nedre del, bryggerekka. Hele strekningen.
11.05.2020 07:00 11.05.2020 20:00 EILERT SUNDTS GATE Weidemanns vei - Stadsingeniør Dahls gate.
11.05.2020 07:00 11.05.2020 20:00 OLE VIGS VEI Parsell Weidemanns vei - Stadsingeniør Dahls gate.
11.05.2020 07:00 11.05.2020 20:00 WEIDEMANNS VEI Rosenborg gate - Stadsingeniør Dahls gate
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 KLÆBUVEIEN Bom ved " gamle drosjenes ) - Schøyens gate
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 TORMODS GATE Hele gata
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 HARALD HARDRÅDES GATE Einar Tambarskjelvets gate - forbi barnehagen.
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 UDBYES GATE Einar Tambarskjelvets gate - Magnus den Godes gate +
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 MAURITZ HANSENS GATE Ragnhilds gate - Eirik Jarls gate
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 KLOSTERGATA Bergljots gate - Raghilds gate
12.05.2020 07:00 12.05.2020 20:00 EIRIK JARLS GATE Klostergata - Mauritz Hansens gate
13.05.2020 07:00 13.05.2020 20:00 DYRE HALSES GATE Hele gata
13.05.2020 07:00 13.05.2020 20:00 BASSENGBAKKEN Hele gata
13.05.2020 07:00 13.05.2020 20:00 TRENERYS GATE Hele gata
13.05.2020 07:00 13.05.2020 20:00 BEDDINGEN Hele gata
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 ALEXANDER KIELLANDS GATE Fra Tyholtveien til Asmund Vinjes gate
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 SYLVESTER SIVERTSONS GATE Tyholtveien - Holbergs gate
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 HOLBERGS GATE Fra Festningsgata til Sylvester Sivertsons gate
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 AASMUND VINJES GATE Hele, fra Alexander Kjellands gate til Festningsgata
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 JØRGEN BJELKES GATE Lillegårdsbakken - Jacob Rolls gate
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 PARKVEIEN Lillegårdsbakken - Maristuveien
14.05.2020 07:00 14.05.2020 20:00 MARISTUVEIEN Jørgen Bjelkes gate - Parkveien
15.05.2020 07:00 15.05.2020 20:00 ØVRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Gamle Kongevei
15.05.2020 07:00 15.05.2020 20:00 NEDRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Wessels gate
15.05.2020 07:00 15.05.2020 20:00 WESSELS GATE Nedre Møllenbergs gate - Weidemanns vei
15.05.2020 07:00 15.05.2020 20:00 ROSENBORG GATE Innherredsveien - Nedre Møllenberg gate
15.05.2020 07:00 15.05.2020 20:00 KIRKEGATA Nonnegata - Wessels gate
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 MAGNUS DEN GODES GATE Harald Hardrådes gate - Udbyes gate
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 UDBYES GATE Abels gate - Udbyes gate 8
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 GUDRUNS GATE Klostergata- Nidarøy gate
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 KLOSTERGATA Gudruns gate - til nr 72E
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 ELVEPROMENADEN Bak Klostergata 60 -Agnar Mykles plass
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 ELVEPROMENADEN Bak Klostergata 76 B - 66 B + vei fra Kl. gt ned mot elva.
18.05.2020 07:00 18.05.2020 20:00 P-PLASS vv KLOSTERGATA 74 Hele plassen.
19.05.2020 07:00 19.05.2020 20:00 HENRIK MATHIESENS VEI P- plasser mellom Bjørnsons gate og Christian Monsens gate
19.05.2020 07:00 19.05.2020 20:00 HOLBERGS GATE Fra Ibsens gate til Sylvester Sivertsons gate
19.05.2020 07:00 19.05.2020 20:00 LINDEMANS GATE Fra Henrik Mathisens vei til Holbergs gate
19.05.2020 07:00 19.05.2020 20:00 JONAS LIES GATE Mellom Holbergs gate og Alexander Kjellands gate
20.05.2020 07:00 20.05.2020 20:00 LADEMOENS KIRKEALLE Hans Nielsens Hauges gate - Thomas von Westens gate.
20.05.2020 07:00 20.05.2020 20:00 HANS NIELSEN HAUGES GATE Lademoens Kirkealle - Innherredsveien
25.05.2020 07:00 25.05.2020 20:00 MELLOMILA Tverrvei fra Mellomila fram til G/S
25.05.2020 07:00 25.05.2020 20:00 MELLOMILA Fra Mellomila 69-Fram til forbi Mellomila 94 (enden av vegen)
25.05.2020 07:00 25.05.2020 20:00 KLEISTS GATE
25.05.2020 07:00 25.05.2020 20:00 SKOLEGATA Kleists gate - Koefoedgeilan
25.05.2020 07:00 25.05.2020 20:00 BERGSLIGATA tverrvei opp fra Osloveien - Osloveien
26.05.2019 07:00 26.05.2019 20:00 BISKOP SIGURDS GATE Mellomveien - Anton Kalvaas gate
26.05.2019 07:00 26.05.2019 20:00 ULSTADLØKKVEIEN Biskop Sigurds gate - Undergang
26.05.2019 07:00 26.05.2019 20:00 ØSTERSUNDS GATE Ulstadløkkveien - Gregus gate
26.05.2019 07:00 26.05.2019 20:00 ANTON KALVAAS GATE Anders Buens gate til Nidarholms gate
27.05.2020 07:00 27.05.2020 20:00 NEDRE MØLLENBERG GATE Wessels gate - Innherredsveien
27.05.2020 07:00 27.05.2020 20:00 WESSELS GATE Innherredsveien - Nedre Møllenberg gate
27.05.2020 07:00 27.05.2020 20:00 KIRKEGATA Innherredsveien - Wessels gate
27.05.2020 07:00 27.05.2020 20:00 GYLDENLØVES GATE Kirkegata - Nedre Møllenberg gate
27.05.2020 07:00 27.05.2020 20:00 GAMLE KONGEVEI Innherredsveien - Øvre Møllenberg gate
28.05.2020 07:00 28.05.2020 20:00 ØSTERSUNDS GATE Fjæregata - Gregus gate
28.05.2020 07:00 28.05.2020 20:00 GREGUS GATE Hele strekningen og plass bak nr. 3-5
28.05.2020 07:00 28.05.2020 20:00 FJÆREGATA Innherredsveien - Strandveien
28.05.2020 07:00 28.05.2020 20:00 STRANDVEIEN Undergang Svartlademoen → vest til enden
29.05.2020 07:00 29.05.2020 20:00 THOMAS von WESTENS GATE Offentlige skiltede p-plasser ved kirkegården.( østsiden)
02.06.2020 07:00 02.06.2020 20:00 HANS NISSENS GATE Hele gata.
02.06.2020 07:00 02.06.2020 20:00 SKOLEGATA Hans Nissens gate - O.J. Høyems gate
02.06.2020 07:00 02.06.2020 20:00 SKOLEGATA Kleists gate - Hans Nissens gate
02.06.2020 07:00 02.06.2020 20:00 ILSVIKVEIEN Fra Mellomila 69 - Fram til Ilsvikveien 22, ned til Mellomila
03.06.2030 07:00 03.06.2020 20:00 MELLOMVEIEN Innherredsveien - Nidarholms gate
03.06.2030 07:00 03.06.2020 20:00 ANDERS BUENS GATE Mellomveien - Anton Kalvaas gate
03.06.2030 07:00 03.06.2020 20:00 ANDERS BUENS GATE Innherredsveien - Bom ved Lademoens Kirkeallé nr 6
03.06.2030 07:00 03.06.2020 20:00 VOLDSMINDE Hans Hagerups gate - Thomas von Westens gate
04.06.2020 07:00 04.06.2020 20:00 ANTON KALVAAS GATE Biskop Sigurds gate - Anders Buens gate
04.06.2020 07:00 04.06.2020 20:00 BJØRN STALLARES GATE Ulstadløkkveien - Mellomveien
04.06.2020 07:00 04.06.2020 20:00 JON RAUDES GATE Ulstadløkkveien - Mellomveien
04.06.2020 07:00 04.06.2020 20:00 ULSTADLØKKVEIEN Anders Buens gate - Biskop Sigurds gate
05.06.2020 07:00 05.06.2020 20:00 ABELSBORG GATE Koefoedgeilan - Hans Nissens gate
05.06.2020 07:00 05.06.2020 20:00 ARILDS GATE Hele strekningen.
05.06.2020 07:00 05.06.2020 20:00 O.J.HØYEMS GATE Skolegata - Ilevollen
05.06.2020 07:00 05.06.2020 20:00 MELLOMILA Koefoedgeilan - Østre Ila
08.06.2020 07:00 08.06.2020 20:00 KOEFOEDGEILAN Hele strekningen.
08.06.2020 07:00 08.06.2020 20:00 LØKKEGATA Hele gata
08.06.2020 07:00 08.06.2020 20:00 MELLOMILA Fra Koefoedgeilan fram til Mellomila 82
08.06.2020 07:00 08.06.2020 20:00 BERGSLIGATA Byåsveien - " tverrvei opp fra Osloveien
09.06.2020 07:00 09.06.2020 20:00 ØSTRE ILA Hele strekningen.
09.06.2020 07:00 09.06.2020 20:00 MELLOMILA Fra Mellomila vv 60 opp til Rundkjøring Rv 715
09.06.2020 07:00 09.06.2020 20:00 MELLOMILA Fra Rv 715 forbi Mellomila 84 ned til G/S
10.06.2020 07:00 10.06.2020 20:00 LANDSTADS VEI Henrik Mathisens vei - Holbergs gate
10.06.2020 07:00 10.06.2020 20:00 HOLBERGS GATE Ibsens gate - Bjørnsons gate
10.06.2020 07:00 10.06.2020 20:00 BJØRNSONS GATE Henrik Mathisens vei - Ibsens gate
10.06.2020 07:00 10.06.2020 20:00 IBSENS GATE Bjørnsons gate - Holbergs gate
11.06.2020 07:00 11.06.2020 20:00 ASLAK BOLTS GATE Innherredsveien - Gamle Kongevei.
11.06.2020 07:00 11.06.2020 20:00 FROSTAVEIEN Aslak Bolts gate - Tautragata
11.06.2020 07:00 11.06.2020 20:00 GAMLE KONGEVEI Aslak Bolts gate - Øvre Møllenberg gate
11.06.2020 07:00 11.06.2020 20:00 TAUTRAGATA Gamle Kongevei - Gamle Kirkevei
12.06.2020 07:00 12.06.2020 20:00 BISKOP GRIMKJELLS GATE
12.06.2020 07:00 12.06.2020 20:00 GREGUS GATE Nedre del
12.06.2020 07:00 12.06.2020 20:00 STRANDVEIEN Undergang svartlamon - Maskinistgata
15.06.2020 07:00 15.06.2020 20:00 JULIANUS HOLMS VEG Bak Lade Arena inkl kommunal veg mot nord, noe er skiltet
16.06.2020 20:00 17.06.2020 08:00 NONNEGATA Hele gata
17.06.2020 07:00 17.06.2020 20:00 FROSTAVEIEN Aslak Bolts gate - St. ing Dahls gate
17.06.2020 07:00 17.06.2020 20:00 GAMLE KONGEVEI Aslak Bolts gate mot nr. 29
17.06.2020 07:00 17.06.2020 20:00 LEVANGERGATA Innherredsveien - Frostaveien
17.06.2020 07:00 17.06.2020 20:00 STEINKJERGATA Innherredsveien - Frostaveien