Publisert: 09. April 2018

Viktig info om feiing av gatene

I perioden 9. april til 8. juni 2018 gjennomføres den årlige vårfeien i Trondheim. Trondheim Parkering skilter ut parkering forbudt i de berørte områdene i og nær sentrum, minimum 24 timer før Trondheim bydrift utfører feiingen.Det er viktig at beboere og huseiere holder gatene fri for parkerte kjøretøy i periodene.

Finn ut når feiebilen kommer:

Kart til feierutene ligger nederst på siden.
Se boligsonene på parkeringskartet
Oppstart av feiing i de enkelte områdene blir også annonsert via sms. Du kan sjekke din oppføring på servicevarsling.no

" Feieperiode " Gatenavn Merknad / parsell.
Fra dato Kl. Til dato Kl. Rute nr
09.04.2018 07:00 09.04.2018 20:00 22 TORDENSKIOLDS GATE Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
09.04.2018 07:00 09.04.2018 20:00 22 ST OLAVS GATE Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
09.04.2018 07:00 09.04.2018 20:00 22 DRONNINGENS GATE St. Olavs gate - Tordenskjolds gate
09.04.2018 07:00 09.04.2018 20:00 22 LILLEPLASSVEITA St. Olavs gate - Drillveita
09.04.2018 07:00 09.04.2018 20:00 22 SANDGATA St. Olavs gate - Asylveita
10.04.2018 07:00 10.04.2018 20.00 28 WILHELM STORMS GATE Hele strekningen
10.04.2018 07:00 10.04.2018 20.00 28 HELMER LUNDGREENS GATE Hele strekningen.
10.04.2018 07:00 10.04.2018 20.00 28 SVERRES GATE Arkitekt Christies gate - Schirmers gate
10.04.2018 07:00 10.04.2018 20.00 27 SVERRES GATE Erling Skakkes gate - Bispegata
11.04.2018 07:00 11.04.2018 20.00 27 BISPEGATA Sverres gate - Kalvskinnsgata
11.04.2018 07:00 11.04.2018 20.00 25 ELVEGATA Erling Skakkes gate - Bispgata
11.04.2018 07:00 11.04.2018 20.00 25 VOLLGATA Erling Skakkes gate - Kongens gate
11.04.2018 07:00 11.04.2018 20:00 KONGENS GATE Smedbakken - vestover til bussholdeplass
12.04.2018 07:00 12.04.2018 20.00 26 ERLING SKAKKES GATE Kalvskinnsgata-Vollgata.
12.04.2018 07:00 12.04.2018 21.00 26 CISSI KLEINS GATE Hele strekningen.
12.04.2018 07:00 12.04.2018 21.00 26 ERLING SKAKKES GATE Smedbakken-Kalvskinnsgata.
12.04.2018 07:00 12.04.2018 21.00 26 HANS HAGERUPS GATE Smedbakken-Kalvskinnsgata.
12.04.2018 07:00 12.04.2018 20.00 26 KALVSKINNSGATA Elvegata- ned mot Kongens gate.
13.04.2018 07:00 13.04.2018 20:00 24 HOSPITALSLØKKAN Hospitalsgata - Vollgata, samt p-plass vest for Lillegata
13.04.2018 07:00 13.04.2018 20:00 24 BATTERIGATA Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
13.04.2018 07:00 13.04.2018 20:00 24 SANDGATA Batteriveita - Lillegata, samt P-plass vest for Lillegata
13.04.2018 07:00 13.04.2018 20:00 38 FROSTAKAIA Boligsone 14
16.04.2018 07:00 16.04.2018 20:00 23 DRONNINGENS GATE Tordenskjolds gate - Hospitalsgata
16.04.2018 07:00 16.04.2018 20:00 23 HOSPITALSGATA Hele strekningen, Sandgata - Kongens gate
16.04.2018 07:00 16.04.2018 20:00 23 BATTERIVEITA Hele strekningen, Sandgata - Hospitalsløkkan.
16.04.2018 07:00 16.04.2018 20:00 23 SANDGATA St. Olavs gate - Batteriveita
17.04.2018 07:00 17.04.2018 20.00 38A MAURITZ HANSENS GATE Olav Kyrres gate - Eirik Jarls gate
17.04.2018 07:00 18.04.2018 24.00 38A BERGLJOTS GATE Hele strekningen.
17.04.2018 07:00 17.04.2018 20.00 38A HÅKON JARLS GATE Hele strekningen.
17.04.2018 07:00 17.04.2018 20.00 38A EIRIK JARLS GATE Røde Kors - Mauritz Hansens gate
17.04.2018 07:00 18.04.2018 24.00 38A KLOSTERGATA Håkon Jarls gate - Bergljots gate
17.04.2018 07:00 17.04.2018 20.00 44 GLØSHAUGVEIEN Klæbuveien - Geelmunders gate
17.04.2018 07:00 17.04.2018 20.00 44 KLÆBUVEIEN Forbi " Hestehagen " - Gløshaugveien
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20.00 26a LEUTHENHAVEN Hele p-plassen
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20:00 26a REPSLAGERVEITA Hele
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20:00 45 SCHØYENS GATE Klæbuveien - … " rett inn "
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20:00 45 KLÆBUVEIEN Fra " Hestehagen " - Schøyens gate
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20:00 51 EINAR TAMBARSKJELVES GATE Elgeseter gate - Harald Hardrådes gate
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20:00 51 VANGSLUNDS GATE Udbyes gate - Elgeseter gate
18.04.2018 07:00 18.04.2018 20:00 51 UDBYES GATE Olav Kyrres gate - Einar Tambarskjelvets gate
19.04.2018 07:00 19.04.2018 20:00 11 BÅHUS GATE Nonnegata - Festningsgata
19.04.2018 07:00 19.04.2018 20:00 11 FESTNINGSGATA St. Ingeniør Dahls gate - Nedre Møllenberg gate
19.04.2018 07:00 19.04.2018 20:00 11 HALDENS GATE Nonnegata - Festningsgata
19.04.2018 07:00 19.04.2018 20:00 11 ØVRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Bakkegata
20.04.2018 07:00 20.04.2018 20:00 11 BAKKEGATA Ø.Møllenberg gt - N. Møllenberg gate
20.04.2018 07:00 20.04.2018 20:00 29 SVERRES GATE Bispegata - Arkitekt Christies gate.
20.04.2018 07:00 20.04.2018 20:00 28 SCHIRMERS GATE Hele gaten.
20.04.2018 07:00 20.04.2018 20:00 29 ARKITEKT CHRISTIES GATE Prinsens gate - Sverrse gate
20.04.2018 07:00 20.04.2018 20:00 29 KINOEN -P-plass Hele p-plassen ved Prinsen kino.
23.04.2018 07:00 23.04.2018 20:00 9 NEDRE MØLLENBERG GATE Nonnegat - Nordre Berggate
23.04.2018 07:00 23.04.2018 20:00 9 KIRKEGATA Nordre Berggate - Nonnegata
23.04.2018 07:00 23.04.2018 20:00 9 BAKKEGATA Nedre Møllenberg - Innherredsveien ( Bakke gat 1 )
23.04.2018 07:00 23.04.2018 20:00 9 NORDRE BERGGATE Nedre Møllenberg gate - Kirkegata
24.04.2018 07:00 24.04.2018 20:00 47 HØGSKOLEVEIEN Avgiftsplassene fra krysset Vollabakken/ Klæbuveien
24.04.2018 07:00 24.04.2018 20:00 47 KLÆBUVEIEN Høgskoleveien - Bom ved " gamle Drosjenes "
24.04.2018 07:00 24.04.2018 20:00 47 SNORRES GATE Hele strekningen.
24.04.2018 07:00 24.04.2018 20:00 43 STADION P-Plass Hele plassen.
25.04.2018 07:00 25.04.2018 20:00 48 MAGNUS DEN GODES GATE Udbyes gate - Elgeseter gate
25.04.2018 07:00 25.04.2018 20:00 48 ABELS GATE Elgeseter gate - Harald Hardrådes gate
25.04.2018 07:00 25.04.2018 20:00 48 HARALD HARDRÅDES GATE Magnus den Godes gate - Abels gate
25.04.2018 07:00 25.04.2018 20:00 40 RAGNHILDS GATE Jørunds gate - Mauritz Hansens gate
25.04.2018 07:00 25.04.2018 20:00 40 SCHWACHS GATE Hele strekningen
26.04.2018 07:00 26.04.2018 20:00 16 STADSING DAHLS GATE Fra " Stadsingeniør Dahls gate " til Tautragata.
26.04.2018 07:00 26.04.2018 20:00 12 HALDENS GATE Nonnegata - Rosenborg gate
26.04.2018 07:00 26.04.2018 20:00 12 BÅHUS GATE Rosenborg gate - Nonnegata
26.04.2018 07:00 26.04.2018 20:00 12 ROSENBORG GATE Weidemanns vei - St. Ingeniør Dahls gate.
26.04.2018 07:00 26.04.2018 20:00 12 GYLDENLØVES GATE Weidemanns vei - St. Ingeniør Dahls gate.
27.04.2018 07:00 27.04.2018 20:00 10 WEIDEMANNS VEI Rosenborg gate - Nonne gata
27.04.2018 07:00 27.04.2018 20:00 10 ØVRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Gyldenløves gate
27.04.2018 07:00 27.04.2018 20:00 10 ROSENBORG GATE Weidemannsveien - Nedre Møllenberg gate
27.04.2018 07:00 27.04.2018 20:00 10 GYLDENLØVES GATE Weidemannsveien - Nedre Møllenberg gate
27.04.2018 07:00 27.04.2018 20:00 10 NEDRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Rosenborg gate
02.05.2018 07:00 02.05.2018 20:00 5 SKANSEGATA General Buddes gate - Brubakken
02.05.2018 07:00 02.05.2018 20:00 5 NEDRE MØLLENBERG GATE Nordre Berg gate- Skansegata
02.05.2018 07:00 02.05.2018 20:00 5 ASYLBAKKEN Hele
02.05.2018 07:00 02.05.2018 20:00 5 NEDRE BAKKLANDET Rundkjøring - Bom ved nr 27
02.05.2018 07:00 02.05.2018 20:00 5 NYGATA Nedre bakklandet - Nedre Bakklandet
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 46 KLÆBUVEIEN Bom ved " gamle drosjenes ) - Schøyens gate
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 46 TORMODS GATE Hele gata
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 50 HARALD HARDRÅDES GATE Einar Tambarskjelvets gate - forbi barnehagen.
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 50 UDBYES GATE Einar Tambarskjelvets gate - Magnus den Godes gate +
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 39 MAURITZ HANSENS GATE Ragnhilds gate - Eirik Jarls gate
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 39 KLOSTERGATA Bergljots gate - Raghilds gate
04.05.2018 07:00 04.05.2018 20:00 39 EIRIK JARLS GATE Klostergata - Mauritz Hansens gate
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 49 MAGNUS DEN GODES GATE Harald Hardrådes gate - Udbyes gate
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 49 UDBYES GATE Abelborgs gate - Udbyes gate 8
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 41 GUDRUNS GATE Klostergata- Nidarøy gate
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 42 KLOSTERGATA Gudruns gate - til nr 72E
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 41 ELVEPROMENADEN Bak Klostergata 60 -Agnar Mykles plass
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 42 ELVEPROMENADEN Bak Klostergata 76 B - 66 B + vei fra Kl. gt ned mot elva.
07.05.2018 07:00 07.05.2018 20:00 41 P-plass vv Klostergata 74 Hele plassen.
08.05.2018 07:00 08.05.2018 20:00 18 LADEMOENS KIRKEALLE Hans Nielsens Hauges gate - Thomas von Westens gate.
08.05.2018 07:00 08.05.2018 20:00 18 HANS NIELSEN HAUGES GATE Lademoens Kirkealle - Innherredsveien
08.05.2018 07:00 08.05.2018 20:00 1 ØSTERSUNDS GATE Fjæregata - Gregus gate
08.05.2018 07:00 08.05.2018 20:00 1 GREGUS GATE Hele strekningen og plass bak nr. 3-5
08.05.2018 07:00 08.05.2018 20:00 1 FJÆREGATA Innherredsveien - Strandveien
08.05.2018 07:00 08.05.2018 20:00 1 STRANDVEIEN Undergang Svartlademoen - Strandveien 11/9
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 14 HENRIK MATHIESENS VEI P- plasser mellom Bjørnsons gate og Christian Monsens gate
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 14 HOLBERGS GATE Fra Ibsens gate til Sylvester Sivertsons gate
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 14 LINDEMANS GATE Fra Henrik Mathisens vei til Holbergs gate
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 14 JONAS LIES GATE Mellom Holbergs gate og Alexander Kjellands gate
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 8A EILERT SUNDTS GATE Weidemanns vei - Stadsingeniør Dahls gate.
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 8A OLE VIGS VEI Parsell Weidemanns vei - Stadsingeniør Dahls gate.
09.05.2018 07:00 09.05.2018 20:00 12A WEIDEMANNS VEI Rosenborg gate - Stadsingeniør Dahls gate
14.05.2018 07:00 14.05.2018 20:00 DYRE HALSES GATE Hele gata
14.05.2018 07:00 14.05.2018 20:00 BASSENGBAKKEN Hele gata
14.05.2018 07:00 14.05.2018 20:00 TRENERYS GATE Hele gata
14.05.2018 07:00 14.05.2018 20:00 BEDDINGEN Hele gata
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 13 ALEXANDER KIELLANDS GATE Fra Tyholtveien til Asmund Vinjes gate
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 13 SYLVESTER SIVERTSONS GATE Tyholtveien - Holbergs gate
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 13 HOLBERGS GATE Fra Festningsgata til Sylvester Sivertsons gate
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 13 AASMUND VINJES GATE Hele, fra Alexander Kjellands gate til Festningsgata
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 21 JØRGEN BJELKES GATE Lillegårdsbakken - Jacob Rolls gate
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 21 PARKVEIEN Lillegårdsbakken - Maristuveien
22.05.2018 07:00 22.05.2018 20:00 21 MARISTUVEIEN Jørgen Bjelkes gate - Parkveien
23.05.2018 07:00 23.05.2018 20:00 8 ØVRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Gamle Kongevei
23.05.2018 07:00 23.05.2018 20:00 6 NEDRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Wessels gate
23.05.2018 07:00 23.05.2018 20:00 8 WESSELS GATE Nedre Møllenbergs gate - Weidemanns vei
23.05.2018 07:00 23.05.2018 20:00 6 ROSENBORG GATE Innherredsveien - Nedre Møllenberg gate
23.05.2018 07:00 23.05.2018 20:00 6 KIRKEGATA Nonnegata - Wessels gate
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 8 GAMLE KONGEVEI Nedre Møllenberg gate - Øvre Møllenberg gate
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 7 GAMLE KONGEVEI Nedre Møllenberg gate - Innherredsveien
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 6 GYLDENLØVES GATE Kirkegata - Nedre Møllenberg gate
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 7 NEDRE MØLLENBERG GATE Wessels gate - Innherredsveien
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 7 KIRKEGATA Innherredsveien - Wesels gate
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 7 WESSELS GATE Innherredsveien - Nedre Møllenberg gate
24.05.2018 07:00 24.05.2018 20:00 20 THOMAS VON WESTENS GATE Offentlige skiltede p-plasser ved kirkegården.( østsiden)
25.05.2018 07:00 25.05.2018 20:00 2 BISKOP SIGURDS GATE Mellomveien - Anton Kalvaas gate
25.05.2018 07:00 25.05.2018 20:00 2 ULSTADLØKKVEIEN Biskop Sigurds gate - Undergang
25.05.2018 07:00 25.05.2018 20:00 2 ØSTERSUNDS GATE Ulstadløkkveien - Gregus gate
25.05.2018 07:00 25.05.2018 20:00 2 ANTON KALVAAS GATE Anders Buens gate til Nidarholms gate
25.05.2018 07:00 25.05.2018 20:00 17 STRANDVEIEN Undergang svartlamon- Strandveien 96
28.05.2018 07:00 28.05.2018 20:00 34B MELLOMILA Tverrvei fra Ilsvikveien over Mellomila fram til G/S
28.05.2018 07:00 28.05.2018 20:00 34B MELLOMILA Fra Mellomila 69-Fram til forbi Mellomila 94 (enden av vegen)
28.05.2018 07:00 28.05.2018 20:00 30 KLEISTS GATE Hele gata.
28.05.2018 07:00 28.05.2018 20:00 37 BERGSLIGATA tverrvei opp fra Osloveien - Osloveien
29.05.2018 07:00 29.05.2018 20:00 33 HANS NISSENS GATE Hele gata.
29.05.2018 07:00 29.05.2018 20:00 33 SKOLEGATA Hans Nissens gate - O.J. Høyems gate
29.05.2018 07:00 29.05.2018 20:00 30 SKOLEGATA Kleists gate - Hans Nissens gate
29.05.2018 07:00 29.05.2018 20:00 34B ILSVIKVEIEN Fra Mellomila 69 - Fram til Ilsvikveien 22, ned til Mellomila
30.05.2018 07:00 30.05.2018 20:00 16 MELLOMVEIEN Innherredsveien - Nidarholms gate
30.05.2018 07:00 30.05.2018 20:00 0 ANDERS BUENS GATE Mellomveien - Anton Kalvaas gate
30.05.2018 07:00 30.05.2018 20:00 19 ANDERS BUENS GATE Innherredsveien - Bom ved Anders Buens gate nr 6
31.05.2018 07:00 31.05.2018 20:00 0 ANTON KALVAAS GATE Biskop Sigurds gate - Ulstadløkkveien
31.05.2018 07:00 31.05.2018 20:00 0 BJØRN STALLARES GATE Ulstadløkkveien - Mellomveien
31.05.2018 07:00 31.05.2018 20:00 0 JON RAUDES GATE Ulstadløkkveien - Mellomveien
31.05.2018 07:00 31.05.2018 20:00 0 ULSTADLØKKVEIEN Anders Buens gate - Biskop Sigurds gate
01.06.2018 07:00 01.06.2018 20:00 32 ABELSBORG GATE Koefoedgeilan - Hans Nissens gate
01.06.2018 07:00 01.06.2018 20:00 36 ARILDS GATE Hele strekningen.
01.06.2018 07:00 01.06.2018 20:00 32 O.J.HØYEMS GATE Skolegata - Ilevollen
01.06.2018 07:00 01.06.2018 20:00 34 MELLOMILA Koefoedgeilan - Østre Ila
04.06.2018 07:00 04.06.2018 20:00 31 KOEFOEDGEILAN Hele strekningen.
04.06.2018 07:00 04.06.2018 20:00 35 LØKKEGATA Hele gata
04.06.2018 07:00 04.06.2018 20:00 34A MELLOMILA Fra Koefoedgeilan fram til Mellomila 82
04.06.2018 07:00 04.06.2018 20:00 35 BERGSLIGATA Byåsveien - " tverrvei opp fra Osloveien
05.06.2018 07:00 05.06.2018 20:00 31 ØSTRE ILA Hele strekningen.
05.06.2018 07:00 05.06.2018 20:00 34A MELLOMILA Fra Mellomila vv 60 opp til Rundkjøring Rv 715
05.06.2018 07:00 05.06.2018 20:00 34A MELLOMILA Fra Rv 715 forbi Mellomila 84 ned til G/S
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 15 LANDSTADS VEI Henrik Mathisens vei - Holbergs gate
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 15 HOLBERGS GATE Ibsens gate - Bjørnsons gate
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 15 BJØRNSONS GATE Henrik Mathisens vei - Ibsens gate
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 15 IBSENS GATE Bjørnsons gate - Ibsens gate
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 3 FROSTAVEIEN Aslak Bolts gate - St. ing Dahls gate
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 3 GAMLE KONGEVEI Aslak Bolts gate mot nr. 29
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 3 LEVANGER GATA Innherredsveien - Frostadveien
06.06.2018 07:00 06.06.2018 20:00 3 STEINKJERGATA Innherredsveien - Frostadveien
07.06.2018 07:00 07.06.2018 20:00 4 ASLAK BOLTS GATE Innherredsveien - Gamle Kongevei.
07.06.2018 07:00 07.06.2018 20:00 4 FROSTAVEIEN Aslak Bolts gate - Tautragata
07.06.2018 07:00 07.06.2018 20:00 4 GAMLE KONGEVEI Aslak Bolts gate - Tautragata
07.06.2018 07:00 07.06.2018 20:00 4 TAUTRAGATA Gamle Kongevei - Gamle Kirkevei
08.06.2018 07:00 08.06.2018 20:00 NONNEGATA P-PLASSER