Publisert: 07. February 2018

Trondheim Parkering søker ny direktør

Vi er et kommunalt foretak og kommunens parkeringsfaglige organ. Hovedoppgave for virksomheten er å levere parkeringstjenester på forvaltnings- og forretningsmessig grunnlag, slik at trafikanter får dekket sine behov for parkering og at samfunnets krav til sikkerhet, fremkommelighet og miljø ivaretas.

Trondheim Parkering KF har en årlig omsetning på ca. 200 millioner og vel 60 ansatte. Virksomheten er lokalisert på Leuthenhaven i Trondheim sentrum. Vi søker nå ny toppleder.

Det er mulig at Bystyret snart vil vedta at den forretningsmessige virksomheten selskapet i dag driver skal skilles ut i et eget aksjeselskap 100% eid kommunen. Dette selskapet vil i så fall få sitt eget styre og ledelse, men arbeide i nært samarbeid med Trondheim Parkering KF. Dette vil i så fall redusere årsomsetningen med om lag 90 millioner og antall ansatte ca 15.
Trondheim kommune har nettopp vedtatt en ny parkeringspolitikk som vil utvide reguleringsområdet Trondheim Parkering KF har forvaltningsansvaret for. Dette representerer en betydelig vekstmulighet.

Arbeidsoppgaver

 • Sentrale arbeidsoppgaver
 • Daglig drift og overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av virksomheten
 • Kontakt med eier, offentlige etater og samspillspartnere
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Personalansvar
 • Realisere kommunens parkeringspolitikk og bidra til videreutvikling av denne
 • Rapportere til foretakets styre og iverksette styrets vedtak
 • Sørge for at foretaket er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra offentlig sektor
 • Relevant utdanning på høgskole- og/eller universitetsnivå.
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling, endringsprosesser
 • En samlende og trygg lederstil
 • Relasjonsbygger og sterk på kommunikasjon
 • Strategisk og fremtidsorientert
 • Serviceorientert
 • Forståelse for politisk styrte virksomheter

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en sentral stilling for Trondheim kommune med et stort forvaltningsansvar og spennende fremtidsorienterte oppgaver. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist 28 februar 2018.

Kontaktinformasjon:
AVANTAS ved Hanne Haug Fremo på tlf. 982 12 455 eller Ole Erik Fremo på tlf.907 54 797.
Trondheim Parkering ved styreleder Knut Fagerbakke på tlf. 952 63 023.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Søkere som ikke får innvilget sin søknad om unntak vil i så fall bli kontaktet.

Elektronisk søknad kan sendes via Finn.no