Publisert: 04. April 2017

Viktig info om feiing av gatene

I perioden 24. april til 16. juni 2017 gjennomføres den årlige vårfeien i Trondheim. Trondheim Parkering skilter ut parkering forbudt i berørte områdene i og nær sentrum, minimum 24 timer før Trondheim bydrift utfører feiingen. Det er viktig at beboere og huseiere holder gatene fri for parkerte kjøretøy i periodene.

Finn ut når feiebilen kommer:

Kart til feierutene ligger nederst på siden.
Oversikt over boligsonene finner du på parkeringskartet
Oppstart av feiing i de enkelte områdene blir også annonsert via sms. Du kan sjekke din oppføring på servicevarsling.no

NB! Trondheim bydrift feier gatene i hele byen. Kart over de øvrige feiesonene finner du på Trondheim kommunes nettside om feiing av veg. Disse vil ikke bli skiltet om.

Feieperiode

Gatenavn

Merknad / parsell.

Fra dato Kl. Til dato Kl. Boligsone Feierute
24/4 07:00 24/4
20:00 11 22 TORDENSKIOLDS GATE Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
24/4
07:00 24/4
20:00 11 22 ST OLAVS GATE Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
24/4
07:00 24/4
20:00 11 22 DRONNINGENS GATE St. Olavs gate - Tordenskjolds gate
24/4
07:00 24/4
20:00 11 22 LILLEPLASSVEITA St. Olavs gate - Drillveita
24/4
07:00 24/4
20:00 11 22 SANDGATA St. Olavs gate - Asylveita
25/4
07:00 25/4
20.00 13 28 WILHELM STORMS GATE Hele strekningen
25/4 07:00 25/4 20.00 13 28 HELMER LUNDGREENS GATE Hele streningen.
25/4 07:00 25/4 20.00 13 28 SVERRES GATE Arkitekt Christies gate - Schirmers gate
25/4 07:00 25/4 20.00 12 27 SVERRES GATE Erling Skakkes gate - Bispegata
25/4 07:00 25/4 20.00 12 27 BISPEGATA Sverres gate - Kalvskinnsgata
25/4 07:00 27/4 24.00 12 25 ELVEGATA Erling Skakkes gate - Bispgata
25/4 07:00 25/4 20.00 12 25 VOLLGATA Erling Skakkes gate - Kongens gate
26/4 07:00 26/4 20.00 12 26 ERLING SKAKKES GATE Kalvskinnsgata-Vollgata.
26/4 07:00 27/4 21.00 12 26 CISSI KLEINS GATE Hele strekningen.
26/4 07:00 27/4 21.00 12 26 ERLING SKAKKES GATE Smedbakken-Kalvskinnsgata.
26/4 07:00 27/4 21.00 12 26 HANS HAGERUPS GATE Smedbakken-Kalvskinnsgata.
26/4 07:00 26/4 20.00 12 26 KALVSKINNSGATA Elvegata- ned mot Kongens gate.
27/4 07:00 27/4 20:00 11 23 DRONNINGENS GATE Tordenskjolds gate - Hospitalsgata
27/4 07:00 27/4 20:00 11 23 HOSPITALSGATA Hele strekningen, Sandgata - Kongens gate
27/4 07:00 27/4 20:00 11 23 BATTERIVEITA Hele strekningen, Sandgata - Hospitalsløkkan.
27/4 07:00 27/4 20:00 11 23 SANDGATA St. Olavs gate - Batteriveita
28/4 07:00 28/4 20:00 11 24 HOSPITALSLØKKAN Hospitalsgata - Vollgata, samt p-plass vest for Lillegata
28/4 07:00 28/4 20:00 11 24 BATTERIGATA Hele strekningen, Kongens gate - Sandgata
28/4 07:00 28/4 20:00 11 24 SANDGATA Batteriveita - Lillegata, samt P-plass vest for Lillegata
28/4 07:00 28/4 20:00 14 38 FROSTAKAIA Boligsone 14
2/5 07:00 2/5 20:00 34 44 GLØSHAUGVEIEN Klæbuveien - Geelmunders gate
2/5 07:00 2/5 20:00 34 44 KLÆBUVEIEN Forbi " Hestehagen " - Gløshaugveien
2/5 07:00 2/5 20:00 31 38A Mauritz Hansens gate Olav Kyrres gate - Eirik Jarls gate
2/5 07:00 2/5 20:00 31 38A BERGLJOTS GATE Hele strekningen.
2/5 07:00 2/5 20:00 31 38A HÅKON JARLS GATE Hele streningen.
2/5 07:00 2/5 20:00 31 38A EIRIK JARLS GATE Rødekors - Mauritz Hansens gate
2/5 07:00 2/5 20:00 31 38A KLOSTERGATA Håkon Jarls gate - Bergljots gate
3/5 07:00 3/5 20:00 33 45 SCHØYENS GATE Klæbuveien - … " rett inn "
3/5 07:00 3/5 20:00 33 45 KLÆBUVEIEN Fra " Hestehagen " - Schøyens gate
3/5 07:00 3/5 20:00 32 51 EINAR TAMBARSKJELVES GATE Elgeseter gate - Harald Hardrådes gate
3/5 07:00 3/5 20:00 32 51 VANGSLUNDS GATE Udbyes gate - Elgeseter gate
3/5 07:00 3/5 20:00 32 51 UDBYES GATE Olav Kyrres gate - Einar Tambarskjelvets gate
3/5 07:00 3/5 20.00 26A LEUTENHAVEN Hele p-plassen
3/5 07:00 3/5 20:00 26A REPSLAGERVEITA Hele
4/5 07:00 4/5 20:00 21 11 BÅHUS GATE Nonnegata - Festningsgata
4/5 07:00 4/5 20:00 21 11 FESTNINGSGATA St. Ingeniør Dahls gate - Nedre Møllenberg gate
4/5 07:00 4/5 20:00 21 11 HALDENS GATE Nonnegata - Festningsgata
4/5 07:00 4/5 20:00 21 11 ØVRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Bakkegata
4/5 07:00 4/5 20:00 21 11 BAKKEGATA Ø.Møllenberg gt - N. Møllenberg gate
4/5 07:00 4/5 20:00 13 29 SVERRES GATE Bispegata - Arkitekt Christies gate.
4/5 07:00 4/5 20:00 13 28 Schirmers gate Hele gaten.
4/5 07:00 4/5 20:00 13 29 ARKITEKT CHRISTIES GATE Prinsens gate - Sverrse gate
4/5 07:00 4/5 20:00 13 29 KINOEN -P-plass Hele p-plassen ved Prinsen kino.
5/5 07:00 5/5 20:00 21 9 NEDRE MØLLENBERG GATE Nonnegat - Nordre Berggate
5/5 07:00 5/5 20:00 21 9 KIRKEGATA Nordre Berggate - Nonnegata
5/5 07:00 5/5 20:00 21 9 BAKKEGATA Nedre Møllenberg - Innherredsveien ( Bakke gat 1 )
5/5 07:00 5/5 20:00 21 9 NORDRE BERGGATE Nedre Møllenberg gate - Kirkegata
8/5 07:00 8/ 5 20:00 33 47 HØGSKOLEVEIEN Avgiftsplassene fra krysset Vollabakken/ Klæbuveien
8/5 07:00 8/ 5 20:00 33 47 KLÆBUVEIEN Høgskoleveien - Bom ved " gamle Drosjenes "
8/5 07:00 8/5 20:00 33 47 SNORRES GATE Hele strekningen.
8/5 07:00 8/5 20:00 31 47 STADION P-Plass Hele plassen.
9/5 07:00 9/5 20:00 32 48 MAGNUS DEN GODES GATE Udbyes gate - Elgeseter gate
9/5 07:00 9/5 20:00 32 48 ABELS GATE Elgeseter gate - Harald Hardrådes gate
9/5 07:00 9/5 20:00 32 48 HARALD HARDRÅDES GATE Magnus den Godes gate - Abels gate
9/5 07:00 9/5 20:00 33 40 RAGNHILDS GATE Jørunds gate - Mauritz Hansens gate
9/5 07:00 9/5 20:00 33 40 SCHWACHS GATE Hele strekningen
10/5 07:00 10/5 20:00 22 16 STADSING DAHLS GATE Fra " Stadsingeniør Dahls gate " til Tautragata.
10/5 07:00 10/5 20:00 22 12 HALDENS GATE Nonnegata - Rosenborg gate
10/5 07:00 10/5 20:00 22 12 BÅHUS GATE Rosenborg gate - Nonnegata
10/5 07:00 10/5 20:00 22 12 ROSENBORG GATE Weidemanns vei - St. Ingeniør gate.
10/5 07:00 10/5 20:00 22 12 GYLDENLØVES GATE Weidemanns vei - St. Ingeniør gate.
11/5 07:00 11/5 20:00 22 10 WEIDEMANNS VEI Rosenborg gate - Nonne gata
11/5 07:00 11/5 20:00 22 10 ØVRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Gyldenløves gate
11/5 07:00 11/5 20:00 22 10 ROSENBORG GATE Weidemannsveien - Nedre Møllenberg gate
11/5 07:00 11/5 20:00 22 10 GYLDENLØVES GATE Weidemanns vei - Nedre Møllenberg gate
11/5 07:00 11/5 20:00 22 10 NEDRE MØLLENBERG GATE Nonnegata - Rosenborg gate
12/5 07:00 12/5 20:00 23 5 SKANSEGATA General Buddes gate - Brubakken
12/5 07:00 12/5 20:00 21 5 NEDRE MØLLENBERG GATE Nordre Berg gate- Skansegata
12/5 07:00 12/5 20:00 23 5 ASYLBAKKEN Hele
12/5 07:00 12/5 20:00 23 5 NEDRE BAKKLANDET Rundkjøring - Bom ved nr 27
12/5 07:00 12/5 20:00 23 5 NYGATA Nedre bakklandet - Nedre Bakklandet
22/5 07:00 22/5 20:00 33 46 KLÆBUVEIEN Bom ved " gamle drosjenes ) - Schøyens gate
22/5 07:00 22/5 20:00 33 46 TORMODS GATE Hele gata
22/5 07:00 22/5 20:00 32 50 HARALD HARDRÅDES GATE Einar Tambarskjelvets gate - forbi barnehagen.
22/5 07:00 22/5 20:00 32 50 UDBYES GATE Einar Tambarskjelvets gate - Magnus den Godes gate +
22/5 07:00 22/5 20:00 31 39 MAURITZ HANSENS GATE Ragnhilds gate - Eirik Jarls gate
22/5 07:00 22/5 20:00 31 39 KLOSTERGATA Bergljots gate - Raghilds gate
22/5 07:00 22/5 20:00 31 39 EIRIK JARLS GATE Klostergata - Mauritz Hansens gate
23/5 07:00 23/5 20:00 32 49 MAGNUS DEN GODES GATE Harald Hardrådes gate - Udbyes gate
23/5 07:00 23/5 20:00 32 49 UDBYES GATE Abelborgs gate - Udbyes gate 8
23/5 07:00 23/5 20:00 31 41 GUDRUNS GATE Klostergata- Nidarøy gate
23/5 07:00 23/5 20:00 31 42 KLOSTERGATA Gudruns gate - til nr 72E
23/5 07:00 23/5 20:00 31 41 ELVEPROMENADEN Bak Klostergata 60 -Agnar Mykles plass
23/5 07:00 23/5 20:00 31 42 ELVEPROMENADEN Bak Klostergata 76 B - 66 B + vei fra Kl. gt ned mot elva.
23/5 07:00 23/5 20:00 31 41 P-plass vv Klostergata 74 Hele plassen.
24/5 07:00 24/5 20:00 Ingen sone 18 LADEMOENS KIRKEALLE Hans Nielsens Hauges gate - Thomas von Westens gate.
24/5 07:00 24/5 20:00 Ingen sone 18 HANS NIELSEN HAUGES GATE Lademoens Kirkealle - Innherredsveien
24/5 07:00 24/5 20:00 25 1 ØSTERSUNDS GATE Fjæregata - Gregus gate
24/5 07:00 24/5 20:00 25 1 GREGUS GATE Hele strekningen og plass bak nr. 3-5
24/5 07:00 24/5 20:00 25 1 FJÆREGATA Innherredsveien - Strandveien
24/5 07:00 24/5 20:00 25 1 STRANDVEIEN Undergang Svartlademoen - Strandveien 11/9
29/5 07:00 29/5 20:00 29 14 HENRIK MATHIESENS VEI P- plasser mellom Bjørnsons gate og Christian Monsens gate
29/5 07:00 29/5 20:00 29 14 HOLBERGS GATE Fra Ibsens gate til Sylvester Sivertsons gate
29/5 07:00 29/5 20:00 29 14 LINDEMANS GATE Fra Henrik Mathisens vei til Holbergs gate
29/5 07:00 29/5 20:00 29 14 JONAS LIES GATE Mellom Holbergs gate og Alexander Kjellands gate
29/5 07:00 29/5 20:00 22 8A EILERT SUNDTS GATE Weidemanns vei - Stadsingeniør Dahls gate.
29/5 07:00 29/5 20:00 22 8A OLE VIGS VEI Parsell Weidemanns vei - Stadsingeniør Dahls gate.
29/5 07:00 29/5 20:00 22 12A WEIDEMANNS VEI Rosenborg gate - Stadsingeniør Dahls gate
30/5 07:00 30/5 20:00 29 13 ALEXANDER KIELLANDS GATE Fra Tyholtveien til Asmund Vinjes gate
30/5 07:00 30/5 20:00 29 13 SYLVESTER SIVERTSONS GATE Tyholtveien - Holbergs gate
30/5 07:00 30/5 20:00 29 13 HOLBERGS GATE Fra Festningsgata til Sylvester Sivertsons gate
30/5 07:00 30/5 20:00 29 13 AASMUND VINJES GATE Hele, fra Alexander Kjellands gate til Festningsgata
30/5 07:00 30/5 20:00 Ingen sone 21 JØRGEN BJELKES GATE Lillegårdsbakken - Jacob Rolls gate
30/5 07:00 30/5 20:00 Ingen sone 21 PARKVEIEN Lillegårdsbakken - Maristuveien
30/5 07:00 30/5 20:00 Ingen sone 21 MARISTUVEIEN Jørgen Bjelkes gate - Parkveien
31/5 07:00 31/5 20:00 22 8 ØVRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Gamle Kongevei
31/5 07:00 31/5 20:00 22 6 NEDRE MØLLENBERG GATE Rosenborg gate - Wessels gate
31/5 07:00 31/5 20:00 22 8 WESSELS GATE Nedre Møllenbergs gate - Weidemanns vei
31/5 07:00 31/5 20:00 22 6 ROSENBORG GATE Innherredsveien - Nedre Møllenberg gate
31/5 07:00 31/5 20:00 22 6 KIRKEGATA Nonnegata - Wessels gate
1/6 07:00 1/6 20:00 22 8 GAMLE KONGEVEI Nedre Møllenberg gate - Øvre Møllenberg gate
1/ 6 07:00 1/6 20:00 22 7 GAMLE KONGEVEI Nedre Møllenberg gate - Innherredsveien
1/ 6 07:00 1/6 20:00 22 6 GYLDENLØVES GATE Kirkegata - Nedre Møllenberg gate
1/ 6 07:00 1/6 20:00 22 7 NEDRE MØLLENBERG GATE Wessels gate - Innherredsveien
1/ 6 07:00 1/6 20:00 22 7 KIRKEGATA Innherredsveien - Wesels gate
1/ 6 07:00 1/6 20:00 22 7 WESSELS GATE Innherredsveien - Nedre Møllenberg gate
1/ 6 07:00 1/6 20:00 Ingen sone 20 THOMAS VON WESTENS GATE Offentlige skiltede p-plasser ved kirkegården.( østsiden)
2/ 6 07:00 2/6 20:00 25 2 BISKOP SIGURDS GATE Mellomveien - Anton Kalvaas gate
2/ 6 07:00 2/6 20:00 25 2 ULSTADLØKKVEIEN Biskop Sigurds gate - Undergang
2/ 6 07:00 2/6 20:00 25 2 ØSTERSUNDS GATE Ulstadløkkveien - Gregus gate
2/ 6 07:00 2/6 20:00 25 2 ANTON KALVAAS GATE Anders Buens gate til Nidarholms gate
2/ 6 07:00 2/6 20:00 17 Strandveien Undergang svartlamon- Strandveien 96
6/ 6 07:00 6/6 20:00 Ingen sone 34B MELLOMILA Tverrvei fra Ilsvikveien over Mellomila fram til G/S
6/ 6 07:00 6/6 20:00 Ingen sone 34B
MELLOMILA Fra Mellomila 69-Fram til forbi Mellomila94 ( enden av vegen )
6/ 6 07:00 6/6 20:00 Ingen sone 30 KLEISTS GATE Hele gata.
6/ 6 07:00 6/6 20:00 Ingen sone 37 BERGSLIGATA tverrvei opp fra Osloveien - Osloveien
7/ 6 07:00 7/6 20:00 Ingen sone 33 HANS NISSENS GATE Hele gata.
7/ 6 07:00 7/6 20:00 Ingen sone 33 SKOLEGATA Hans Nissens gate - O.J. Høyems gate
7/ 6 07:00 7/6 20:00 Ingen sone 30 SKOLEGATA Kleists gate - Hans Nissens gate
7/ 6 07:00 7/6 20:00 Ingen sone 34B ILSVIKVEIEN Fra Mellomila 69 - Fram til Ilsvikveien 22, ned til Mellomila
8/ 6 07:00 8/6 20:00 25 16 MELLOMVEIEN Innherredsveien - Nidarholms gate
8/ 6 07:00 8/6 20:00 25 0 ANDERS BUENS GATE Mellomveien - Anton Kalvaas gate
8/ 6 07:00 8/6 20:00 Ingen sone 19 ANDERS BUENS GATE Innherredsveien - Bom ved Anders Buens gate nr 6, og plass mellom blokkene, Se kart.
9/ 6 07:00 9/6 20:00 25 0 ANTON KALVAAS GATE Biskop Sigurds gate - Ulstadløkkveien
9/ 6 07:00 9/6 20:00 25 0 BJØRN STALLARES GATE Ulstadløkkveien - Mellomveien
9/ 6 07:00 9/6 20:00 25 0 JON RAUDES GATE Ulstadløkkveien - Mellomveien
9/ 6 07:00 9/6 20:00 25 0 ULSTADLØKKVEIEN Anders Buens gate - Biskop Sigurds gate
12/6 07:00 12/6 20:00 Ingen sone 32 ABELSBORG GATE Koefoedgeilan - Hans Nissens gate
12/6 07:00 12/6 20:00 Ingen sone 36 ARILDS GATE Hele strekningen.
12/6 07:00 12/6 20:00 Ingen sone 32 O.J.HØYEMS GATE Skolegata - Ilevollen
12/6 07:00 12/6 20:00 Ingen sone 34A MELLOMILA Koefoedgeilan - Østre Ila
13/6 07:00 13/6 20:00 Ingen sone 35 KOEFOEDGEILAN Hele strekningen.
13/6 07:00 13/6 20:00 Ingen sone 35 LØKKEGATA Hele gata
13/6 07:00 13/6 20:00 Ingen sone 34A MELLOMILA Fra Koefoedgeilan fram til Mellomila 82
13/6 07:00 13/6 20:00 Ingen sone 35 BERGSLIGATA Byåsveien - " tverrvei opp fra Osloveien
14/6 07:00 14/6 20:00 Ingen sone 31 ØSTRE ILA Hele strekningen.
14/6 07:00 14/6 20:00 Ingen sone 34A MELLOMILA Fra Mellomila vv 60 opp til Rundkjøring Rv 715
14/6 07:00 14/6 20:00 Ingen sone 34A MELLOMILA Fra Rv 715 forbi Mellomila 84 ned til G/S
15/6 07:00 15/6 20:00 29 15 LANDSTADS VEI Henrik Mathisens vei - Holbergs gate
15/6 07:00 15/6 20:00 29 15 HOLBERGS GATE Ibsens gate - Bjørnsons gate
15/6 07:00 15/6 20:00 29 15 BJØRNSONS GATE Henrik Mathisens vei - Ibsens gate
15/6 07:00 15/6 20:00 29 15 IBSENS GATE Bjørnsons gate - Ibsens gate
15/6 07:00 15/6 20:00 22 3 FROSTAVEIEN Aslak Bolts gate - St. ing Dahls gate
15/6 07:00 15/6 20:00 22 3 GAMLE KONGEVEI Aslak Bolts gate mot nr. 29
15/6 07:00 15/6 20:00 22 3 LEVANGER GATA Innherredsveien - Frostadveien
15/6 07:00 15/6 20:00 22 3 STEINKJERGATA Innherredsveien - Frostadveien
16/6 07:00 16/6 20:00 22 4 ASLAK BOLTS GATE Innherredsveien - Gamle Kongevei.
16/6 07:00 16/6 20:00 22 4 FROSTAVEIEN Aslak Bolts gate - Tautragata
16/6 07:00 16/6 20:00 22 4 GAMLE KONGEVEI Aslak Bolts gate - Tautragata
16/6 07:00 16/6 20:00 22 4 TAUTRAGATA Gamle Kongevei - Gamle Kirkevei