Publisert: 29. March 2017

Hvordan får man fjernet en feilparkert bil?

Biler som står der de ikke hører hjemme, er et velkjent problem for både grunneiere, eiendomsforvaltere og privatpersoner. Det kan være uvedkommende på reservert parkering, avskiltede personbiler lagret på gjesteparkeringen til borettslaget, eller noen som blokkerer innkjørselen din. Hvis bilen skjermer for sikt, eller hindrer adkomst til utrykningskjøretøy som f.eks ambulanse og brannbil, skaper den feilparkerte bilen også en potensielt farlig situasjon. Dette er det viktig å ta tak i, men hvordan går man frem - og hva sier loven?

På offentlig vei i Trondheim er det kun Trondheim Parkering og Politiet som kan fjerne et kjøretøy. Men siden Politiet har andre ting å tenke på, er det oss du skal ta kontakt med dersom du oppdager en bil som er til hindring. Det føles kanskje som et drastisk grep for bileieren, men det ligger alltid et lovbrudd eller en sikkerhetsvurdering til grunn før vi fjerner et kjøretøy. I tillegg forsøker vi alltid å varsle bileier, så de har anledning til å fjerne bilen selv. Men hva med de private parkeringsplassene?

Du tenker kanskje at enkleste løsning vil være å ringe et tauefirma og få bilen fjernet, men feilparkering kan komme i mange varianter - noe som også påvirker hvilket lovverk som gjelder. Velger du feil fremgangsmåte kan det medføre uønskede juridiske følger, hvor du blir økonomisk ansvarlig for fjerningen. Det sikreste å gjøre er å ta kontakt med oss i Trondheim Parkering for hjelp - uansett om det gjelder privat eller offentlig eiendom. Vi kan bidra med parkeringsfaglig veiledning, innsikt i lokale skiltplanvedtak, og ikke minst kan vi ta oss av selve tauetjenesten - dersom retten er på din side.

Ring oss gjerne på telefon 72 54 09 00 for å komme i kontakt med planansvarlig for ditt område.