Publisert: 15. July 2017

Endringer i ledelse og styresammensetning

Direktør Stein Løberg har meddelt styret at han ønsker å fratre som daglig leder. Styret i Trondheim Parkering KF har oppnevnt Roar Arntzen som ny konstituert direktør fra og med 20. juni 2017

Ledergruppen i Trondheim Parkering KF

Aase Sætran (Ap) trekker seg som styremedlem fra 15.06.17 og erstattes av Gunn Kari Kvaal Hygen (Ap) fra og med 31.08. 2017

Styrets sammensetning

Spørsmål vedrørende endringene rettes til direktør Roar Arntzen.