Publisert: 25. October 2016

Må firmabiler med piggdekk også betale gebyr?

Piggdekkgebyret gjelder for all bilkjøring innen kommunegrensen, også gjennomkjøring. Gebyrordningen gjelder også bedrifter og offentlige etater. Noen få kjøretøy er unntatt, se www.piggfritt.no for detaljer.

Satsene for lette biler (under 3500kg):

Sesong: 1400 kr
Måned: 450 kr
Døgn (24 timer): 35 kr

Satsene for tunge biler biler (over 3500 kg):

Sesong: 2800 kr
Måned: 900 kr
Døgn (24 timer): 70 kr

Hvordan kan man enkelt betale for flere biler samtidig?

Ved å benytte Trondheim parkering sine kundesider kan bedriften kjøpe piggdekkgebyr for et eller flere kjøretøy. For å bruke denne webløsningen (https://trondheimparkering.no/minside) må bedriften være registrert som bedriftskunde. Du kan da velge å betale direkte på nettsiden eller bestille faktura.

Bedrifter kan også benytte de andre betalingsløsningene (PiggApp, SMS eller betalingsautomater). PiggAppen gir mulighet for å legge inn flere kjøretøy, og man kan kjøpe forskjellig type oblat for de ulike kjøretøyene. På SMS og i automatene kan du bare betale for ett kjøretøy for hver transaksjon.

Gjelder panteordningen også bedrifter?

For å unngå gebyret anbefaler vi å bytte til piggfrie vinterdekk. Panteordningen for gamle piggdekk gjelder også for firmabiler, som har firmaadresse i Trondheim og ellers oppfyller vilkårene. For full oversikt over vilkår for piggdekkpant, se søknadsskjemaet som ligger på www.piggfritt.no. Du kan søke om piggdekkpant tom. 31. desember 2019.