Publisert: 15. June 2016

Har du kontroll på den nye parkeringsforskriften?

Fra 1 januar 2017 gjelder ny forskrift om vilkårsparkering og håndheving av private parkeringsplasser. Ny parkeringsforskrift medfører større krav til virksomheten, utdanning og uniformering av ansatte, utforming av skiltplaner og universell utforming av betalingsløsningen. Trondheim Parkering har allerede verktøy og kunnskap til å bistå med tilrettelegging av ny parkeringsforskrift, og oppfordrer oppdragsgivere i Trondheim og nærliggende kommuner til å ta kontakt i god tid før forskriften trer i kraft.

Vi kan hjelpe med:

- Planlegging og utforming av skilt og areal

- Drift og vedlikehold av parkeringsanlegg

- Universell utforming av elektroniske betalingsmidler

- Kontroll og håndheving av privat og offentlig parkering

Ta kontakt så finner vi løsningen som passer ditt behov