Publisert: 22. December 2016

For deg som tilbyr vilkårsparkering

Ny parkeringsforskrift for privatrettslig vilkårsparkering er vedtatt av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1. januar 2017. Den nye forskriften medfører store krav til endring både for oss som håndhever vilkårene og for grunneiere, borettslag, skoler og privat næringsliv som tilbyr vilkårsparkering.

Vi oppfordrer både eksisterende kunder, omkringliggende kommuner og andre med behov for veiledning om å ta kontakt med oss for veiledning på det nye regelverket.

Du kan lese mer om forskriften på Norpark sine nettsider

For deg som skal parkere

Forskriften innebærer også en del forandring for deg som parkerer. Blant annet i form av enhetlig skilting, takster, sankskjoner og økte krav til universell utforming til fordel for forflytningshemmede som skal gjøre det enklere å forholde seg til regelverket. Forskriften skal skape like føringer for kontroll av private parkeringsplasser uansett hvilken aktør som håndhever området. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.