Holtermannsveien P-hus

Fra 15.09.22 vil kamera og betaling for parkering i Holtermannsvegen P-hus bli igangsatt igjen.

Dette betyr at dersom man parkerer her uten å ha en avtale må man betale med SmartPark, på automat eller på Pay at home.

Hvis man ikke betaler på noen av måtene over vil det bli sendt ut faktura med et administrasjonsgebyr.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat