Hvem er våre kunder?

Trondheim Parkering drifter og administrer private p-plasser for både mindre bedrifter og større virksomheter med flere lokasjoner, borettslag og boligsameier. Siden våre kunder har ulike behov, samarbeider vi tett med hver enkelt kunde for å utarbeide og implementere skreddersydde løsninger i tråd med deres ønsker, så vel som krav og anbefalinger fra myndighetene.
Fokuset vårt er å skape parkeringsløsninger som er så brukervennlige, tydelige og smarte at ileggelser unngås. Få bøter betyr fornøyde bilister, noe som igjen setter eier av p-plassene i et godt lys.

Tjenester

Vi påtar oss av alt fra rådgiving, utforming av parkeringsløsninger, skiltplaner, oblat- administrasjon, til drift og vedlikehold av områder og utstyr, samt kontroll og håndheving. Uansett oppdrag, ønsker vi god dialog med kundene helt fra starten, slik at vi får best mulig innsikt i problemstillinger og utfordringer. Vi kommer på befaring for å kunne gi en grundig vurdering av nødvendige tiltak. Når vi i felleskap har blitt enige om løsningene, arbeider vi raskt og effektivt med å implementere dem.

SmartOblat


SmartOblat er en nettbasert løsning hvor bilens nummer registreres elektronisk, sammen med varighet på parkeringen. Parkeringsoblat i frontruta trengs derfor ikke.

Våre betalingsløsninger

SMS betaling

Vi har gjort det mulig å innføre SMS-betaling for avgiftsparkering på privatrettslig område. Gjestene slipper da omveien til P-automaten og trenger heller ikke å ha P-bevis i frontruten. Parkeringsavgiften belastes mobilabonnenten og betales over telefonregningen. Når parkeringen er i ferd med å gå ut mottar man SMS, slik at det blir enkelt å utvide parkeringstiden ved å sende ny SMS.

Betalingsautomat

Ønskes det betaling på parkeringsområdet kan man enten kjøpe eller leie betalingsautomat av Trondheim Parkering. I samarbeid med kunden blir vi enige om takst og andre regler angående betaling.