Hvem er våre kunder?

Trondheim Parkering AS drifter og administrer private p-plasser for både mindre bedrifter og større virksomheter med flere lokasjoner, borettslag og boligsameier. Siden våre kunder har ulike behov, samarbeider vi tett med hver enkelt kunde for å utarbeide og implementere skreddersydde løsninger i tråd med deres ønsker, så vel som krav og anbefalinger fra myndighetene.
Fokuset vårt er å skape parkeringsløsninger som er så brukervennlige, tydelige og smarte at ileggelser unngås. Få bøter betyr fornøyde bilister, noe som igjen setter eier av p-plassene i et godt lys.

Tjenester

Vi påtar oss av alt fra rådgiving, utforming av parkeringsløsninger, skiltplaner, oblat- administrasjon, til drift og vedlikehold av områder og utstyr, samt kontroll og håndheving. Uansett oppdrag, ønsker vi god dialog med kundene helt fra starten, slik at vi får best mulig innsikt i problemstillinger og utfordringer. Vi kommer på befaring for å kunne gi en grundig vurdering av nødvendige tiltak. Når vi i felleskap har blitt enige om løsningene, arbeider vi raskt og effektivt med å implementere dem.

Se vår interaktive brosjyre

SmartOblat


SmartOblat er en nettbasert løsning hvor bilens nummer registreres elektronisk, sammen med varighet på parkeringen. Parkeringsoblat i frontruta trengs derfor ikke. SmartOblat er enkelt å tilpasse den enkeltes parkeringsbehov og anbefales spesielt til store bedrifter, offentlige kontorer, sykehus, skoler, institusjoner og borettslag. Les mer om hvordan SmartOblat fungerer her eller ta kontakt med vår kunderådgiver Gørill Svingen for å se om SmartOblat passer for dine parkeringsområder.

Våre betalingsløsninger

SMS betaling

Vi har gjort det mulig å innføre SMS-betaling for avgiftsparkering på privatrettslig område. Gjestene slipper da omveien til P-automaten og trenger heller ikke å ha P-bevis i frontruten. Parkeringsavgiften belastes mobilabonnenten og betales over telefonregningen. Når parkeringen er i ferd med å gå ut mottar man SMS, slik at det blir enkelt å utvide parkeringstiden ved å sende ny SMS.

Betalingsautomat

Ønskes det betaling på parkeringsområdet kan man enten kjøpe eller leie betalingsautomat av Trondheim Parkering AS. I samarbeid med kunden blir vi enige om takst og andre regler angående betaling.