1. Åpne opp SmartPark app på mobilen
  2. Velg “Bestill parkeringsavtale” (se bilde under)

  3. Velg “Trondheim” (se bilde under):

  4. Velg “Videre” (se bilde under)

  5. Skriv inn bilnummer som dagsbilletten skal gjelde for, eller velg bil hvis allerede lagt inn i appen. Gjeldende bil kan også endres i løpet av dagen som billetten er kjøpt for.

  6. Velg betalingsmåte
  7. Handel gjennomført