Vårfei i boligsonene 2013

feiing2

Det kan forekomme små endringer, så vi ber dere, som alltid, dere være oppmerksom på skiltingen i området. Feilparkerte biler vil taues dersom vi ikke får kontakt med eieren.


Dato Kl.
 Boligsone
 Rute
 Gater
 Kart
           
10/4

0700

29

13

Alexander Kiellands gt
Holbergs gt
Sylvester Sivertsens gt
Aasmund Vinjes gt

Rute-13

 
    
 
  
4/6
0800


21
Jørgen Bjelkes gt
Maristuveien
Parkveien

Rute-21
           
12/4

0700

22

12

Båhus gt
Gyldenløves gt
Haldens gt
Rosenborg gt

Rute-12
           
22/4

0700

22

16

Stadsingeniør Dahls gt

Rute-16-1
           
15/4

0700

29

14

Holbergs gt
Jonas Lies gt
Lindemans gt
Henrik Mathiesens gt

Rute-14
           
15/4
0900

22

8A

Eilert Sundts vei
Ole Vigs vei

Rute-08-A
           
16/4

0900

22

12A

Weidemanns vei

Rute-12-A
           
18/4
0700

22

10

Haldens gt
Nedre Møllenberg gt
Rosenborg gt
Weidemanns vei
Øvre Møllenberg gt
Gyldenløves gt

Rute-10
           
17/4

0700

29

15

Holbergs gt
Bjørnsons gt
Ibsens gt
Landstads vei

Rute-15
           
24/4

0800*

22

3

Aslak Bolts gt
Frostaveien
Gamle Kongevei
Levanger gt
Steinkjer gt(*0700)

Rute-03
           
29/4

0700

22

4

Frostaveien
Gamle Kongevei
Tautragata

Rute-04
           
23/4

0700

22

8

Gamle Kongevei
Wessels gt
Øvre Møllenberg gt

Rute-08
           
30/4

0700

22

6

Gyldenløves gt
Kirkegata
Nedre Møllenberg gt
Rosenborg gt

Rute-06
           
25/4

0700

22

7

Gamle Kongevei
Kirkegata
Nedre Møllenberg gt
Wessels gt

Rute-07
           
15/4

080020

Thomas von Westens gt

Rute-20
           
22/4

0700

25

16

Mellomveien

Rute-16-1
           
22/4

0800

26

17

Strandveien

Rute-17
           
26/4

0700

25

0

Anders Buens gt
Anton Kalvaas gt
Bjørn Stallares gt
Jon Raudes gt
Ulstadløkkveien

Rute-0
           
3/5

080019

Anders Buens gt

Rute-19
           
2/5

0700

25

2

Anton Kalvaas gt
Biskop Sigurds gt
Ulstadløkkveien
Østersunds gt

Rute-02
           3
3/5

0800

25

1

Fjæregata
Gregus gt
Strandveien
Østersunds gt

Rute-01
           
8/5

090018

Hans Nielsen Hauges gt
Lademoen Kirkealle

Rute-18
           
10/4

070026A

Repslagerveita
Leüthenhaven P-plass

Rute-26-A
           
10/4

1800

13

28

Helmer Lundgreens gt
Sverres gt
Wilhelm Storms gt

Rute-28
           
10/4

1800

11

22

Dronningens gt
Lilleplassveita
Sandgata
St Olavs gt
Tordenskiolds gt

Rute-22
           
10/5

1900

12

25

Elvegata
Vollgata
Erling Skakkes gt

Rute-25
           
10/5

1900

12

26

Cissi Kleins gt
Erling Skakkes gt
Hans Hagerups gt
Kalvskinnsgata

Rute-26
           
11/4

0700

21

11

Båhus gt
Festningsgata
Øvre Møllenberg gt

Rute-11
           
11/4

0900

13

29

Arkitekt Christies gt
Sverres gt
P-plass Kino

Rute-29
           
11/4

1800

11

23

Batteriveita
Dronningens gt
Hospitalsgata
Sandgata

Rute-23
           
11/4
1900

12

27

Bispegata
Gunnerus gt
Suhms gt
Sverres gt

Rute-27
           
16/4

0700

21

9

Bakkegata
Kirkegata
Nedre Møllenberg gt
Nordre Berg gt

Rute-09
           
12/4
1800

11

24

Batterigata
Hospitalsløkkan
Sandgata

Rute-24
           
12/4

1800

14

38

Frostakaia

Rute-38
           
19/4

0700

23/21

5

Asylbakken
Nedre Bakklandet
Nedre Møllenberg gt
Nygata
Skansegata

Rute-05
           
6/5
0700

34

44

Gløshaugveien
Klæbuveien

Rute-44
           
6/5

0800

31

38A

Bergljots gt
Eirik Jarls gt
Håkon Jarls gt
Klostergata
Mauritz Hansens gt

Rute-38-A
           
10/5

0700

33

45

Klæbuveien
Schøyens gt

Rute-45
           
28/5

0800

32

51

Einar Tambarskjelves gt
Udbyes gt
Vangslunds gt

Rute-51
           
10/5

0700

31

39

Eirik Jarls gt
Klostergata
Mauritz Hansens gt

Rute-39
           
23/5

0800

33

46

Klæbuveien
Tormods gt

Rute-46
           
27/5

0700

32

50

Harald Hardrådes gt
Udbyes gt

Rute-50
           
7/5

0700

32

48

Magnus den Godes gt
Abels gt
Harald Hardrådes gt

Rute-48
           
24/5 0800
 33 40
 Ragnhilds gt
Schwachs gt
   Rute-40
           
24/5 0700
 32
 49
 Udbyes gt
Magnus den Godes gt
   Rute-49
           
27/5
 0800
 31
 41
 Gudruns gt
P-plass ved Klostergt 74
Elvepromenaden
   Rute-41
           
28/5
 0800
 31
 42
 Elvepromenaden
Klostergata
   Rute-42
           
7/5 
 0700
 33
 47
 Høgskoleveien
Klæbuveien
Snorres gt
   Rute-47
           
23/5 
 0800
 31
 43
 Stadion P-plass
   Rute-43
 
 
        
 

29/5  0700     35
 31
34a
  Bergsligata
 Løkkegata
 Koefoedgeilan
 ØstreIla
 MellomIla
  
           
 30/5  0700    36
 32
  Arildsgate
 Abelborgsgate
 O.J Høyems  gate
  
           
 31/5  0700    30
 33
 34B
  Skolegata
(Kleists gt - 
Hans Nissens gt)
Kleits gt
Hans Nissens gt
Ilsvikveien
(fra mellomila 69 - ilsvikv. 22)
Mellomila
(fra mellomila 69 - 94)

  
           
 3/6  0700    34  mellomila
(koefoedgeilan - Østre Ila)
  
           
 4/6  0700    37  Bergsligata
(tverrvei opp fra osloveien - osloveien)