MC Parkering på offentlig p-plass

Det er gratis å parkere på p-plasser skiltet for MC og oversikten ser du i kartet på høyre side.

Ønsker du å benytte vanlig avgifts parkeringsplass må du betale parkeringsavgift. Trenger du billettholder? Ta kontakt med kundeservice på Leüthenhaven.

MC Parkering på privatrettslig p-plass

Regler for parkering på privatrettslig regulerte parkeringsplasser kan variere fra sted til sted og det er derfor viktig å følge anvisningene på skilt. Trondheim Parkering drifter og leier private områder som er privatrettslig regulert og er skiltet med sorte skilt. Andre private parkeringsaktører kan ha andre farger på skilt.